POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Cześć!

 

Nazywam się Zbigniew Pąśko i jestem właścicielem strony swiatnalodowce.pl. Dokładam wszelkich starań, aby Twoja prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, czytelnego i bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych przygotowałem niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niniejszy dokument określa jakie dane i na jakich zasadach je przetwarzam i jak dbam o ich bezpieczeństwo i Twoje prawa.

 

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zbigniew Pąśko, ul. Sobieskiego 41/45/66, 96-100 Skierniewice.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Tobie praw, proszę o kontakt drogą mailową:

 

kontakt@swiatnalodowce.pl

 

2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

W związku z tym, że poprzez serwis swiatnalodowce.pl umożliwiam kontakt w różnych sprawach, przetwarzam Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych, pogrupowałem je według celu przetwarzania danych, tak aby precyzyjnie przekazać Tobie informacje na temat ich przetwarzania:

 • Przedstawienie oferty współpracy

 

Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty moich usług przetwarzam dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: imię, adres e-mail, temat, treść zapytania.

Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 • Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego

 

Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty moich usług, przetwarzam dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: imię, adres e-mail, temat, treść zapytania.

Podstawa prawna: mój prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

 • Nie prowadzę Newslettera i świadomie zrezygnowałem z funkcji komentarzy na blogu

 

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę swiatnalodowce.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzam je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytam właściciela danych osobowych o zgodę i informuję o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 

3. Pliki cookies

 

Wykorzystuję pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

 

Wykorzystuję także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),

 • Facebook Pixel (administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA),

 

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Możesz również w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

 

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

W celu wyświetlania Tobie spersonalizowanych reklam, dokonuję profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

Wykorzystuję remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na mojej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły moją stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

 

We wspomnianym wyżej systemie reklamowym dopasowuję również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

 

W celach analitycznych wykorzystuję również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Twoim zachowaniu na mojej stronie. Możesz usunąć swoje dane związane z plikami cookies z mojej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na mojej stronie przechowuję na serwerach Google Analytics przez 5 lat.

 

4. Przekazywanie danych osobowych

 • Dostawcy usług

 

Przekazuję Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystam przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazuję Twoje dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystam:

 1. Wix.com Ltd. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej (Izrael)

 2. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google (USA)

 3. Google Inc. (Google Analytics) - w celu mierzenia ruchu na stronie, usługi analityczne (USA)

 4. Facebook Inc. (Facebook Pixel) - w celu korzystania z narzędzi marketingowych oraz mierzenia ich skuteczności, jak również w celu korzystania funkcji komentarzy (USA)

 5. Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych

Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

 

Podmioty przetwarzające - korzystam z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na moje polecenie. Świadczą oni dla mnie usługę hostingu, dostarczają mi systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu (obecnie nieaktywny) oraz do analizy ruchu w serwisie.

 

Administratorzy - korzystam z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na moje polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Świadczą oni dla mnie usługi kampanii reklamowych.

 

Lokalizacja - moi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbałem o to, aby moi dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancja ta wynika w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA. Masz prawo żądać ode mnie przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie pierwszym Polityki Prywatności.

 • Organy Państwowe

 

Udostępnię Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do mnie o to uprawnione organy państwowe.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Przysługuje Tobie prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania danych osobowych,

 • usunięcia danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • przenoszenia danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,

 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, proszę o kontakt na adres mailowy:

 

kontakt@swiatnalodowce.pl

 

Jeżeli, występujesz do mnie z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadam na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będę mógł spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnię je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 

6. Bezpieczeństwo Twoich danych

 

Jako administrator danych osobowych dokładam wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

 

Zobowiązuję się do:

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przeze mnie upoważnienie,

 • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,

 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,

 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,

 • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami prawa.

 

Jako administrator danych osobowych przechowuję dane osobowe użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty lub odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający mi wykonanie ciążących na mnie obowiązków.

Przypominam, że w każdym czasie użytkownicy mogą usunąć swoje dane.

© 2018 Świat na lodówce - Zbigniew Pąśko

Wszelkie prawa zastrzeżone